Biopaliwa i oleje
Chemia bazowa nieorganiczna
Chemia budowlana
Chemia organiczna
FOOD & AGRO
Oleje i środki smarne
Farby i lakiery
Tworzywa sztuczne
Palety drewniane

 

Zgodnie z rozporządzeniem RODO informujemy, że:

 

1) administratorem Państwa danych osobowych, w związku z udostępnieniem których następuje niniejszy kontakt, jest Solvachem sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław,

2) dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług i dostarczania towarów, prawidłowej realizacji umowy (w tym dane pracowników naszych kontrahentów), prowadzenia rozliczeń, w tym ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).

3) odbiorcami danych są w zakresie niezbędnym banki, urzędy skarbowe, notariusze, sądy, a także podmioty, za pomocą których wykonujemy swoją działalność. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4) dane kontrahentów będą przetwarzane do momentu, w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń lub na administratorze przestanie ciążyć obowiązek prawny związany z rachunkowością – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane podmiotów zainteresowanych naszą ofertą będą przetwarzane w rozsądnym terminie uzasadnionym zainteresowaniem naszymi ofertami.

5) w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania ze swoich uprawnień można skontaktować się z administratorem danych mailowo na adres kontakt@solvachem.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław.

6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7) dane nie są przetwarzane w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

8) podanie danych osobowych:

– w przypadku danych dotyczących kontrahentów, w tym pracowników kontrahentów, jest wymogiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Ich podanie jest obowiązkowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przedstawienia ofert, prawidłowej realizacji umowy, prowadzenia rozliczeń, a ich niepodanie wiązać się może z nie zawarciem umowy lub jej rozwiązaniem lub niewykonaniem, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne i ich niepodanie nie wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami;

– w przypadku danych dotyczących podmiotów zainteresowanych naszą ofertą jest dobrowolne.

9) dane osobowe, w tym dane pracowników naszych kontrahentów, mogą być pozyskane bezpośrednio od kontrahentów lub podmiotów zainteresowanych naszą ofertą. Dane osobowe mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy osoba, której dane są przetwarzane wyraziła na to zgodę.

 

 

POSIADAMY W OFERCIE ŚRODKI HIGIENY: ALKOHOLOWY PŁYN DEZYNFEKUJĄCO-WIRUSOBÓJCZY DO RĄK / ALKOHOLOWY PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI / MYDŁO DEZYNEFKUJĄCE :: kontakt@solvachem.com

Sprawdź ofertę
X