Biopaliwa i oleje
Chemia bazowa nieorganiczna
Chemia budowlana
Chemia organiczna
FOOD & AGRO
Oleje i środki smarne
Farby i lakiery
Tworzywa sztuczne
Palety drewniane

organiczna2methanol

CHEMIA BAZOWA ORGANICZNA


 

PRODUCT MANAGER:
 +48 691444405

kontakt@solvachem.com

BENZEN

 

BENZEN (C6H6– obojętny węglowodór aromatyczny z grupy arenów.  Jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wosków, tłuszczy, naftalenu i innych niepolarnych związków chemicznych. Benzen stanowi substrat wielu związków w syntezie organicznej.  Stosowany jest m.in. do produkcji

 • tworzyw sztucznych,
 • włókien syntetycznych,
 • barwników,
 • leków,
 • detergentów,
 • pestycydów.

Służy również do otrzymywania:

 • aniliny,
 •  fenolu i acetonu,
 •  bezwodnika maleinowego.

Produkt toksyczny i rakotwórczy.

 

 


 

PRODUCT MANAGER:
 +48 509 012 100

  metanol@solvachem.pl

METANOL

 

METANOL (CH3OH) – związek organiczny, bezbarwna ciecz silnie trująca, miesza się z wodą w każdym stosunku, podobnie z alkoholem etylowym i eterem. Otrzymywany przez syntezę z tlenku węgla i wodoru w obecności tlenków cynku i chromu jako katalizatorów lub przez utlenianie metanu zawartego w gazie ziemnym.

Zastosowanie:

 • do otrzymywania aldehydu mrówkowego
 • do otrzymania metakrylanu metylu
 • do otrzymania chlorku metylu
 • do syntez barwników
 • do produkcji klejów
 • do włókien sztucznych
 • do leków
 • jako rozpuszczalnik
 • jako paliwo lub dodatek do paliw.

PRODUCT MANAGER:
 +48 691 444 405

  rozpuszczalniki@solvachem.pl
rozpuszczalniki@solvachem.com

ROZPUSZCZALNIKI

 

ACETON  (C3H6O) – inne nazwy: dimetyloketon, propanon. Związek organiczny z grupy ketonów. Jest bezbarwną cieczą o dużej polarności. Posiada charakterystyczny ostry zapach. Otrzymywany jest katalitycznie z  alkoholu izopropylowego i acetylenu.

Zastosowanie:

 • do klejów
 • do różnego typu rozcieńczalników do farb
 • do farb
 • preparatów czyszczących i odtłuszczających (usuwa tłuszcze, farby oraz większość miękkich  tworzyw sztucznych)
 • do produkcji leków

ALKOHOL ETYLOWY / ETANOL (C2H5OH) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi. Do zastosowań przemysłowych sprzedawany w postaci skażonej  (MEK, Bitreks). Stosowany jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym oraz farmacji, jak również jako dodatek do paliw, składnik płynów do spryskiwaczy samochodowych, do klejów, dyspersji, fleksografii.

BEZWODNIK FTALOWY / BEZWODNIK KWASU FTALOWEGO (C8H4O3) – organiczny związek chemiczny na bazie ortoksylenu. Występuje w postaci ciekłej lub stałej (płatki). Stosowany głównie do produkcji żywic syntetycznych, plastyfikatorów, barwników, w przemyśle farb i lakierów.

MEK (CH3C(O)CH2CH3) –inne nazwy: metyloetyloketon, butanon. Związek organiczny z grupy ketonów. Jest bezbarwną cieczą o dużej polarności. Posiada charakterystyczny ostry zapach. Wykazuje podobne właściwości jak aceton, ale dzięki wyższej temperaturze wrzenia wolniej paruje.

Zastosowanie:

 • do klejów
 • do różnego typu rozcieńczalników do farb
 • do farb
 • preparatów czyszczących i odtłuszczających (usuwa tłuszcze, farby oraz większość miękkich  tworzyw sztucznych)

KSYLEN (C8H10) – inne nazwy: dimetylobenzen, metylotoluen, ksylol. Związek organiczny z grupy węglowodorów aromatycznych. Występuje zwykle jako mieszanina trzech izomerów meta-, orto-, para-.

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej (produkcji tworzyw sztucznych, barwników, leków)
 • dodatek do paliw
 • do farb
 • do różnego typu rozcieńczalników do farb

TOLUEN (C6H5-CH3) – inne nazwy:  metylobenzen, fenylometan.  Węglowodór alifatyczno-aromatyczny, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, palna, nierozpuszczalna w wodzie. Otrzymywany w reakcji reformingu ropy naftowej lub destylacji frakcyjnej smoły węglowej

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej ( produkcji tworzyw sztucznych, barwników, detergentów materiałów wybuchowych, leków)
 • jako dodatek do paliw
 • do farb
 • do różnego typu rozcieńczalników do farb

CHLOREK METYLENU (CH2Cl2) – inne nazwy: dichlorometan. związek organiczny z grupy halogenków alkilu. Jest bezbarwną, szybko parującą cieczą. Posiada charakterystyczny, słodkawy zapach.

Zastosowanie:

 • do syntezy
 • preparatów czyszczących i odtłuszczających (usuwa tłuszcze, farby oraz większość miękkich  tworzyw sztucznych)

HEKSAN (C6H14) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, niepolarny. Jest produkowany w wyniku rafinacji ropy naftowej. Przemysłowy produkt zawiera zwykle około 50% wagowych n-heksanu.

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej
 • jako dodatek do paliw

HEPTAN (C7H16) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, niepolarny.

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej
 • jako dodatek do paliw

GLICERYNA (C3H5(OH)3) – inne nazwy: glicerol, propanotriol. Alkohol trójhydroksylowy. Otrzymywany jako produkt uboczny w procesie ługowania tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych a także na drodze transestryfikacji przy produkcji biodiesla. Jest bezbarwną oleistą cieczą o słodkawym zapachu.

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej (barwniki)
 • do płynów chłodniczych, hamulcowych
 • w kosmetyce (kremy, mydła)
 • w farmacji (żele)
 • do produkcji materiałów wybuchowych
 • w przemyśle spożywczym

OCTAN ETYLU (CH3COOC2H5) – inne nazwy: ester etylowy kwasu octowego. Bezbarwna ciecz o charakterystycznym, przyjemnym, owocowym zapachu. Bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie. Otrzymywany w wyniku estryfikacji etanolu kwasem octowym lub bezwodnikiem octowym:

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej
 • do klejów
 • do różnego typu rozcieńczalników do farb
 • do farb
 • do preparatów czyszczących
 • do produkcji kompozycji zapachowych

OCTAN BUTYLU (CH3COOC4H9) – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i alkoholu n-butylowego. Bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie.

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej
 • do klejów
 • do różnego typu rozcieńczalników do farb
 • do farb
 • do preparatów czyszczących i odtłuszczających
 • do produkcji kompozycji zapachowych

THF (C4H8O)  – inne nazwy tetrahydrofuran, oksolan, czterowodorofuran. Jest bezbarwną, cieczą, o ostrym, drażniącym zapachu. Miesza się w każdych proporcjach z wodą..

Zastosowanie:

 • do syntezy PTMEG
 • do syntez organicznych
 • do klejów  PCW
 • do preparatów odtłuszczających

FENOL (C6H5OH) – inne nazwy hydroksybenzen, benzenol, kwas karbolowy. Związek organiczny, najprostszy grupy fenoli. Substancja stała o strukturze krystalicznej w temperaturze pokojowej. Dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, słabo w wodzie.

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej (produkcja  żywic fenolowo-formaldehydowych, ,herbicydów, fungicydów i barwników)
 • do preparatów dezynfekcyjno-bakteriobójczych

GLIKOL MONOETYLENOWY (C2H4(OH)2) – inne nazwy: MEG, glikol etylenowy, etanodiol. Związek organiczny, najprostszy alkohol polihydroksylowy. Bezbarwna ciecz o właściwościach higroskopijnych.

Zastosowanie:

 • do syntezy chemicznej (produkcja żywic poliestrowych, plastyfikatorów)
 • do płynów do chłodnic i systemów klimatyzacyjnych

GLIKOL PROPYLENOWY (C3H8O2) – inne nazwy: MPG, glikol monopropylenowy, propano-1,2-diol. Związek organiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych. Bezbarwna lepka ciecz o słodkawym smaku. W odróżnieniu od glikolu etylenowego jest nietoksyczny.

Zastosowanie:

 • do ekologicznych płynów do chłodnic, systemów klimatyzacyjnych i grzewczych
 • przemysł spożywczy (konserwant, emulgator, nośnik aromatów)
 • przemysł kosmetyczny (pasty do zębów, wszelkiego typu emulsje, nośnik zapachów)
 • przemysł farmaceutyczny (nośnik)

POSIADAMY W OFERCIE ŚRODKI HIGIENY: ALKOHOLOWY PŁYN DEZYNFEKUJĄCO-WIRUSOBÓJCZY DO RĄK / ALKOHOLOWY PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI / MYDŁO DEZYNEFKUJĄCE :: kontakt@solvachem.com

Sprawdź ofertę
X