Biopaliwa i oleje
Chemia bazowa nieorganiczna
Chemia budowlana
Chemia organiczna
FOOD & AGRO
Oleje i środki smarne
Farby i lakiery
Tworzywa sztuczne
Palety drewniane

Reagenzglser mit Pipette


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОДАЖУ ТА ДОСТАВКИ

Ці умови застосовуються в тій мірі, в якій інше сторони не визначили в договорі (оферті) свої права та обов’язки.


1. Оферта та укладення угоди

 

 1. Ці Загальні положення та умови продажу та доставки застосовуються до договорів про продаж продукції, поставок та будь-яких інших контрактів, укладених між solvachem sp. z o.o. діючи як продавець і його клієнти.
 2. Каталоги, малюнки, рекламні матеріали, представлені solvachem sp. z o.o. не є обов’язковими та не є пропозицією в розумінні ст. 66 § 1 k.c.
 3. solvachem sp. z o.o. жодним чином не зв’язаний загальними положеннями та умовами контрактів, шаблонами контрактів або правилами, які використовуються клієнтами, за винятком випадків, коли він погоджується на їх дійсність шляхом прямої письмової заяви.
 4. Якщо Клієнт розміщує замовлення, договір вважається укладеним лише за умови підтвердження замовлення компанією solvachem sp. z o.o. або доставка замовленого товару. Розміщення замовлення прирівнюється до прийняття стороною-замовником усіх положень, що містяться в цих Загальних положеннях та умовах.
 5. При першому розміщенні замовлення в solvachem sp. z o.o. зобов’язується надати разом із наказом завірені копії таких документів:
  • витяг з реєстру підприємницької діяльності або витяг з Державного судового реєстру,
  • рішення про присвоєння номера НІП,
  • довідка про присвоєння номера РЕГОН.
 6. solvachem sp. z o.o. може призупинити виконання замовлення/контракту, якщо Клієнт не надасть усієї інформації, необхідної в п. 56 вищевказаних документів.
 7. Замовлення приймаються тільки в письмовій формі (електронною поштою або факсом).
 8. Кінцевий термін виконання розміщених замовлень щоразу визначається solvachem sp. z o.o. Умови та кінцевий термін виконання повинні щоразу підтверджуватися solvachem sp. z o.o., щоб вони були обов’язковими.
 9. амовник зобов’язаний:
  • поточне оновлення запису (витягу) з відповідного реєстру у сфері підприємницької діяльності,
  • поточне оновлення номера REGON та рішення про присвоєння номера NIP,
  • письмове інформування про будь-яку подію (факт), що впливає на фінансовий стан Клієнта, включаючи, зокрема, будь-яке порушення фінансової ліквідності або платоспроможності Клієнта, загрозу банкрутства або ліквідації, а також коли будь-яка заява подається в процедурі банкрутства або ліквідації щодо Клієнт у сфері його господарської діяльності.

 2. Умови оплати

 

 1. Усе надано компанією solvachem sp. z o.o. Ціни є цінами нетто і застосовуються франко-склад solvachem sp. z o.o.
 2. Наведені ціни не включають упаковку, навантаження, страхування, транспортні витрати, митні збори та можливі податки та інші державні та юридичні переваги.
 3. Усі ціни виражені в польських злотих, якщо положення договору або прейскуранти не передбачають окремої валюти. Зобов’язання Замовника здійснювати платежі у валюті договору не буде виконано тим фактом, що solvachem sp. z o.o. отримуватиме платежі у валюті, відмінній від валюти контракту.
 4. У разі надзвичайного збільшення витрат solvachem sp. z o.o. в результаті підвищення цін постачальників solvachem sp. z o.o., збільшення фрахту, підвищення державних зборів або зборів або коливань обмінного курсу валюти, solvachem sp. z o.o. має право відмовитися від договору, укладеного з Замовником, якщо Замовник не погоджується змінити попередньо погоджені ціни.
 5. Як правило, платежі будуть здійснюватися на підставі рахунків-фактур ПДВ, виставлених solvachem sp. z o.o. в день доставки товару Замовнику та підлягає оплаті на умовах, викладених нижче, якщо Сторони не обумовлять інші умови оплати в договорі.
 6. Датою оплати вважається надходження коштів на рахунок solvachem sp. z o.o. Витрати, пов’язані з виконанням переказу, несе контрагент. Витрати банку клієнта, пов’язані з платіжною послугою, несе клієнт, витрати банку одержувача платежу несе solvachem sp. z o.o..
 7. solvachem sp. z o.o. може обумовити виконання Замовлення попередньою сплатою передоплати у визначеній сумі або вираженій у відсотках від вартості замовлення.
 8. Якщо прямо не погоджено інше, для цілей виставлення рахунків або розрахунків основою будуть результати вимірювань, ваги, кількісні та якісні дані, надані в документації, наданій solvachem sp. z o.o. або його постачальників.
 9. Клієнт не має права утримувати або зараховувати платежі за будь-якими зустрічними претензіями, включаючи претензії щодо гарантії, якщо такі зустрічні претензії не були визнані solvachem sp. z o.o. письмово або підтверджено остаточним рішенням суду.
 10. Якщо Клієнт здійснює платежі у спосіб, що не відповідає положенням договору, або якщо проти Клієнта подано заяву про порушення справи про банкрутство, або якщо solvachem sp. z o.o. стане відомо про обставини, які можуть викликати серйозні сумніви щодо платоспроможності або кредитоспроможності клієнта або щодо здатності клієнта виконувати умови контракту, тоді solvachem sp. z o.o. – незалежно від інших solvachem sp. z o.o. права та претензії – матиме можливість повністю або частково відмовитися від будь-яких договорів, укладених із Замовником; замість solvachem sp. z o.o. зможе призупинити виконання таких контрактів, зробити готовність solvachem sp. z o.o. надавати послуги проти авансових платежів або встановлення відповідних гарантій клієнтом, або вимагати негайного погашення всіх вимог, що випливають з існуючих ділових відносин.
 11. Покупець має затримку платежу, якщо він не сплачує повну вартість протягом періоду, зазначеного в рахунку як дата платежу. У разі затримки платежу Клієнт буде зобов’язаний сплатити встановлені законом відсотки на загальну суму вимоги.
 12. Якщо не вказано інше, місцем платежу є зареєстрований офіс solvachem sp. z o.o.

3. Умови поставки

 

 1. Якщо договором не передбачено інше, підрядник зобов’язаний забрати замовлений товар із зазначеного складу solvachem sp. z o.o. у встановлений день власним транспортом або замовленою кур’єрською компанією. Якщо контрагент не вказує кур’єрську компанію, solvachem sp. z o.o. може надіслати товар через кур’єрську компанію, з якою він співпрацює, перерахувавши вартість доставки.
 2. Усі відправлення здійснюються на ризик покупця.
 3. Місце виконання – це місце узгодженого місця доставки/забору.
 4. Товар, виданий або надісланий Замовнику, поверненню та обміну не підлягає, крім випадків, зазначених нижче.
 5. Якщо підрядник не забере товар в узгоджений термін, solvachem sp. z o.o. – якщо можливо – зберігатиме товар за плату за рахунок і ризик замовника (ризик випадкової втрати та пошкодження товару переходить до виконавця, коли згідно з договором замовник повинен був забрати товар) або solvachem sp. z o.o. має право відмовитися від виконання цього замовлення, не встановлюючи виконавцю додаткового терміну отримання замовленого товару. У той же час solvachem sp. z o.o. має право вимагати від Клієнта штрафних санкцій у розмірі 5% від загальної вартості товару, замовленого Клієнтом, за кожен день прострочення отримання товару, і Клієнт зобов’язується сплатити цю компенсацію на першу письмову вимогу. компанії solvachem sp. z o.o. Сплата згаданої вище договірної неустойки не позбавляє solvachem sp. z o.o. право вимагати відшкодування збитків на загальних умовах.
 6. Компенсаційна відповідальність solvachem sp. z o.o. за неналежне виконання договору обмежується ціною за виконання предмета договору solvachem sp. z o.o. не несе відповідальності за втрачену вигоду, яка може виникнути внаслідок неналежного виконання контракту.
 7. У разі поставок DAP/DDP (доставлено на місці/доставлено з оплатою мита) передбачається доставка до місця розвантаження. Відповідальність за своєчасне та правильне розвантаження несе виключно Замовник.
 8. Якщо доставка здійснюється залізничною цистерною, solvachem sp. z o.o. залишає за собою вибір розміру танкера. Замовник зобов’язаний повністю спорожнити танкер відразу після його прибуття, а за відсутності інших домовленостей відправити його назад до місця відвантаження згідно з домовленістю. Танкери, які використовує solvachem sp. z o.o. надаються протягом 72 годин без стягнення орендної плати, якщо інше не домовлено. Якщо танкери не повертаються порожніми протягом вищевказаного періоду, стягується добова орендна плата за танкер у розмірі 30 євро за кожну розпочату добу. Клієнт не може використовувати танкери, які використовує solvachem sp. z o.o. для власних потреб або для потреб третіх осіб.
 9. Замовник зобов’язується завчасно до початку доставки компанією solvachem sp. z o.o. отримувати всі дозволи, дозволи та ліцензії, необхідні згідно із законодавством або корисні для здійснення експорту чи інших форм виконання Клієнтом згідно з умовами, викладеними в цій угоді, підтримувати дійсність отриманих ліцензій, дозволів і дозволів, а також документувати їх у запит solvachem sp. z o.o.

4. Форс-мажор

 

 1. У разі подій, що виникають не з вини жодної зі сторін або внаслідок форс-мажорних обставин, які перешкоджають solvachem sp. z o.o. або його постачальників для виконання доставки або транспортування, тоді solvachem звільняється від доставки без будь-яких зобов’язань.
 2. Термін форс-мажор також слід розуміти як такі обставини, які можуть призвести до непропорційних витрат, а також офіційні дії, призупинення виробництва, брак сировини, проблеми із забезпеченням транспорту та пошкодження машин.
 3. Випадки форс-мажорних обставин щодо постачальників solvachem sp. z o.o. будуть розглядатися як обставини непереборної сили solvachem sp. z o.o.
 4. Після припинення дії форс-мажорних обставин solvachem sp. z o.o. поставить Замовнику обсяги, про які йдеться та які не були поставлені, на договірних умовах, якщо інше не домовлено сторонами.

5. Збереження права власності

 

 1. Надано компанією solvachem sp. z o.o. товари залишаються власністю solvachem sp. z o.o. до задоволення всіх вимог, пов’язаних з його продажем.
 2. До повної оплати покупної ціни клієнт зобов’язаний зберігати товар, зберігати його окремо та чітко позначати товар як власність solvachem sp. z o.o.
 3. У разі комбінування, змішування або переробки товарів, що підлягають збереженню права власності Клієнтом, або у випадку комбінування та обробки з іншими товарами, solvachem sp. z o.o. матиме право спільної власності на отриманий товар у співвідношенні облікової вартості товару, що підлягає збереженню права власності, до іншого товару.
 4. Право Клієнта розпоряджатися товаром, що підлягає збереженню права власності, а також переробляти, переробляти, комбінувати та змішувати, а також право реалізувати відступлену вимогу припиняється автоматично у разі недотримання умов оплати, несанкціонованого розпорядження товаром, що є об’єктом збереження права власності, а також у разі пред’явлення вимоги до Замовника про порушення справи про банкрутство.
 5. У разі недотримання умов оплати, несанкціонованого розпорядження товарами, що є предметом збереження права власності, а також у разі подання заяви про порушення справи про банкрутство Клієнта до solvachem sp. z o.o. зберігає за собою право негайно прийняти товари, що підлягають збереженню права власності, увійти з цією метою на територію клієнта, вимагати, щоб solvachem sp. z o.o. відповідну інформацію про товари, що підлягають збереженню права власності, а також прийняття будь-якої дебіторської заборгованості за перепродані товари, перевірку бухгалтерських книг клієнта, припускаючи, що це буде корисно для захисту прав solvachem sp. z o.o.
 6. Якщо застосовне законодавство не дозволяє встановлення резервування права власності або не дозволяє це у спосіб, наведений вище, тоді Клієнт зобов’язується на вимогу solvachem sp. z o.o. забезпечити встановлення інших відповідних цінних паперів, наприклад, матеріальне забезпечення дебіторської заборгованості.
 7. Якщо вартість, встановлена ​​для solvachem sp. z o.o. забезпечення перевищує загальну вартість дебіторської заборгованості на 20%, тоді, на вимогу Замовника, solvachem sp. z o.o. буде потрібно звільнити надлишкову заставу.
 8. Клієнт цим дозволяє компанії solvachem sp. z o.o. безповоротно вживати будь-які дії, визначені solvachem sp. z o.o. необхідно зробити відмітку про збереження права власності на товар на користь solvachem sp. z o.o. та інше матеріальне забезпечення дебіторської заборгованості.

6. Обов’язковість перевірки та подання скарг

 

 1. Рекламації підлягають товари, класифіковані як пошкоджені або невідповідні замовленню.
 2. Дефекти частини товару не дають права на рекламацію щодо всієї поставки.
 3. solvachem sp. z o.o. не несе відповідальності за матеріальні недоліки, які лише незначно знижують цінність або корисність товару.
 4. Замовник зобов’язаний перевірити замовлений товар за кількістю та якістю протягом п’яти робочих днів з моменту отримання та подати рекламацію в ці терміни, додавши відповідні документи, що обґрунтовують рекламацію.
 5. Повідомлення має бути зроблено в письмовій формі (факсом або електронною поштою) із зазначенням товару, якого воно стосується, кількості, причини рекламації та запропонованого способу розрахунку. Замовник повинен відправити назад партію рекламованого товару тільки після узгодження з solvachem sp. z o.o. узгодженим способом відвантаження та в обумовлений термін. Відвантаження Замовником рекламованої партії товару без попереднього оформлення рекламації та визначення способу та дати відвантаження дає право solvachem sp. z o.o. відмовитися прийняти відправлення або стягнути з Клієнта витрати на зворотне відправлення.
 6. Після закінчення строків, зазначених у п.п 4 цього пункту втрачаються права замовника за гарантією на недоліки предмета договору.
 7. Через 12 місяців з дати поставки відповідальність за приховані дефекти виключається.
 8. Особа, яка подає скаргу, зобов’язана на вимогу solvachem sp. z o.o. зразки рекламованого товару, інакше рекламація не розглядається.
 9. Подання скарги не перериває процес оплати.
 10. solvachem sp. z o.o. не несе відповідальності за скарги, подані третіми особами, включаючи, зокрема, організації, для яких клієнти робили покупки, або яким вони перепродували товари/послуги, придбані в solvachem sp. z o.o.
 11. Після перепродажу або передачі товару іншому одержувачу відповідальність за будь-які якісні та кількісні недоліки повністю несе Клієнт. Те саме стосується товарів, які підлягають подальшій переробці. Повернення товарів, змінених будь-яким чином, не приймається.
 12. solvachem sp. z o.o. несе відповідальність лише в межах ціни товарів і лише по відношенню до Клієнта. Відповідальність перед третіми особами, якщо вона не випливає з імперативних положень Закону, виключається.
 13. Якщо рекламацію приймає solvachem sp. z o.o. на власний розсуд він усуне дефекти або доставить товар без дефектів на заміну протягом погодженого періоду.
 14. У разі невиконання зобов’язань, зазначених у пункті 13, Клієнт може призначити solvachem sp. z o.o. у письмовій формі додатковий відповідний строк для виконання зобов’язання. Після недійсного закінчення терміну або після невдалого виконання додаткової послуги, Замовник може вимагати відповідного зниження ціни або відмовитися від договору. Інші претензії клієнтів виключені.
 15. Термін дії претензій щодо матеріальних дефектів закінчується через 12 місяців. Це не стосується ситуацій, коли законом передбачено обов’язковість застосування більш тривалого строку давності.
 16. solvachem sp. z o.o. не надає жодних гарантій чи запевнень щодо можливості виведення товару на ринок або його придатності для конкретних цілей.
 17. У разі припинення належних або своєчасних власних поставок solvachem sp. z o.o. має право призупинити або скасувати договір або конкретне зобов’язання щодо виконання поставок.
 18. solvachem sp. z o.o. не несе відповідальності за несанкціоновані дії або за збитки, які не виникли в предметі доставки, якщо клієнт не доведе, що solvachem sp. z o.o., її органи або субпідрядники, яким доручено спеціальні завдання управління, діяли навмисно або вчинили грубу недбалість.
 19. solvachem sp. z o.o. не несе відповідальності – незалежно від причини – за непрямі збитки або втрачену вигоду.
 20. solvachem sp. z o.o. не несе відповідальності за аварії, що сталися під час розвантаження транспортних засобів, і за пошкодження, заподіяні сторонніми транспортними засобами, що перевозять вантажі. Клієнт може вимагати переуступлення вимог до solvachem sp. z o.o. на відшкодування збитків третім особам.

7. Конфіденційність

 

 1. Сторони договору зобов’язані зберігати в таємниці всю інформацію, отриману ними під час виконання договору. Це обмеження стосується загальнодоступної інформації або інформації, яка повинна бути розкрита стороною на вимогу компетентного державного органу.
 2. Таємниця буде дотримуватись сторонами також після розірвання договору, незалежно від причини його розірвання.

8. Прикінцеві положення

 

 1. Місце виконання поставок solvachem sp. z o.o. у разі поставок франко-завод – завод, який здійснює доставку (наприклад, завод виробника), а у випадку поставок, що здійснюються франко-склад – склад.
 2. Будь-які зміни та доповнення до договору повинні бути зроблені в письмовій формі під страхом недійсності та повинні бути укладені уповноваженими представниками сторін.
 3. Сторони зобов’язуються вести переговори у разі будь-яких суперечок, які можуть виникнути при виконанні договору, включаючи питання, пов’язані з тлумаченням положень договору та чинністю його положень.
 4. Загальні умови є невід’ємною частиною договору, укладеного між сторонами, і набирають чинності з дати укладення договору та діють до дати розірвання або закінчення строку дії договору.
 5. Для вирішення будь-яких суперечок, які можуть виникнути внаслідок виконання цього контракту, застосовується польське законодавство, а судом, який має право розглядати суперечки, є суд за зареєстрованим офісом solvachem sp. z o.o.
 6. Положення Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) виключені, якщо не зазначено інше.
 7. Неможливість виконання однієї чи кількох із цих умов чи положень договору не впливає на дійсність решти умов. Сторони замінять недійсну або нездійсненну умову умовою, яка максимально наближена до початкового наміру.
 8. Жодна сторона не може передавати права та/або обов’язки за цими умовами повністю або частково третій стороні без попередньої письмової згоди іншої сторони.

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ Solvachem sp. z o.o.

 

 1. Веб-сайт компанії solvachem sp. z o.o. доступний на www.solvachem.pl (Веб-сайт), був розроблений для того, щоб надати користувачам Інтернету (Користувачі) інформацію про solvachem sp. z o.o., опис діяльності, продукти, контактні дані тощо. є виключною власністю solvachem sp. z o.o.
 2. Умови користування Сайтом викладені в цьому Регламенті. Будь ласка, уважно прочитайте Положення. Використання Веб-сайту означає його згоду.
 3. Solvachem sp. z o.o. може в будь-який час вносити зміни до Регламенту, не повідомляючи про це Користувачів, і в будь-який час припинити доступ до Веб-сайту без попереднього повідомлення.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

 

 1. Весь вміст веб-сайту, зокрема товарні знаки, тексти, графіка та спосіб представлення вмісту веб-сайту, є інтелектуальною власністю, яка охороняється законом відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про захист авторського права та суміжних прав. .
 2. Користувачі Сайту можуть використовувати ресурси Сайту лише в межах, визначених цими Правилами, і лише для власного використання. Відтворення та публічне поширення Сайту повністю або частково, а також тиражування та розповсюдження документів, зображень, додатків та інших ресурсів, доступних на Сайті, є порушенням законодавства.
 3. Усі комерційні назви, власні назви, торгові марки, логотипи, товарні знаки, а також графічні матеріали, фотографії, технічні документи, бази даних та будь-які інші права нематеріальної власності, пов’язані з вмістом Веб-сайту, включаючи макет та організацію Веб-сайту та код. використовуваного програмного забезпечення та інші документи, доступні на веб-сайті, є власністю solvachem sp. z o. o. або інших юридичних осіб і публікуються лише в інформаційних цілях.
 4. Копіювання, модифікація, використання або розповсюдження в будь-якій формі вищезазначеного вміст Сайту є порушенням законодавства. Використання всього або будь-якої частини Веб-сайту або ресурсів, доступних на Веб-сайті, для цілей, відмінних від особистого використання, вимагає попередньої письмової згоди solvachem Sp. z o. o.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

 1. Контент, доступний на Веб-сайті, був зібраний або розроблений і опублікований solvachem sp. z o.o. добросовісно з переконанням у їх надійності та достовірності. solvachem sp. z o.o. проте, не надає жодних явних або непрямих гарантій, комерційних гарантій або придатності для певної мети інформації, що міститься на Сайті, включаючи її своєчасність, точність або повноту. Solvachem sp. z o.o. не несе жодної відповідальності за інформацію, що міститься на веб-сайті третьої сторони, на яку може вести посилання на веб-сайті solvachem sp. z o.o.
 2. Використання веб-сайту здійснюється на власний ризик Користувача. Solvachem sp. z o.o. ні в якому разі не несе відповідальності за будь-які збитки, збитки, втрачену вигоду, понесені Користувачем або третіми особами в результаті використання або неможливості використання Веб-сайту та використання або неможливості використання інформації, що міститься на Веб-сайті, навіть якщо solvachem sp. z o.o. було повідомлено про можливість таких збитків. Solvachem sp. z o.o. має право вносити зміни до змісту Сайту в будь-який час і без попереднього повідомлення.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

 1. Веб-сайт компанії solvachem sp. z o.o. використовує т. зв cookies, тобто невеликі, неінвазивні файли даних, зокрема текстові файли, які взаємодіють з веб-браузером і зберігаються в пам’яті кінцевих пристроїв Користувача. Ці дані використовуються для оптимізації вмісту, розміщеного на Веб-сайті, і збираються для статистичних цілей щодо трафіку відвідувачів Веб-сайту.
 2. Приймаючи Умови використання веб-сайту та відкриваючи та використовуючи веб-сайт, користувач погоджується на використання вищезазначених файлів cookie. файли cookie. У разі відсутності згоди Користувача на таку дію, він повинен залишити Веб-сайт або вимкнути файли cookie у веб-браузері свого кінцевого пристрою. Однак відключення файлів cookie може обмежити функціональність Веб-сайту. Ця інформація використовується тільки для статистичних розрахунків компанією solvachem sp. z o.o. або постачальників інструментів для моніторингу активності та трафіку на Веб-сайті.
 3. Використання адрес електронної пошти, форм, опитувань тощо, розміщених на веб-сайті, та надання інформації компанії solvachem sp. z o. o. таким чином означає згоду на використання компанією solvachem sp. z o. o. адрес електронної пошти, наданих для листування. .
 4. Особи, які надсилають компанії solvachem sp. z o. o. через Веб-сайт інформацію, таку як коментарі, зауваження та пропозиції, визнають, що вищезазначені Solvachem sp. z o. o. розглядатиме інформацію як загальнодоступну та погоджується використовувати solvachem sp. z o. o. вміст цих коментарів, зауважень і пропозицій необмежено.

POSIADAMY W OFERCIE ŚRODKI HIGIENY: ALKOHOLOWY PŁYN DEZYNFEKUJĄCO-WIRUSOBÓJCZY DO RĄK / ALKOHOLOWY PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI / MYDŁO DEZYNEFKUJĄCE :: kontakt@solvachem.com

Sprawdź ofertę
X